eReservation UNTIS
Menu

Amicale du Personnel en retraite du LTPS

Léif Kolleginnen a Kollegen,


D'Amicale du Personnel en retraite du LTPS ass op de Schinnen.


De Comité ass gewielt an d'Posteverdeelung ass folgend:

President: Aloyse Schumacher
Vice-President: Andrée Paulus
Sekretär: Senny Quintus-Mersch
Tresorier: Christiane Liesch
Memberen:

Gilberte Nerden

Marie-José Wollwert

Marguerite Kremer

   

 

Hei fant Dir déi definitiv Versioun vun de Statuten.

 

 

 

D'Adress vun der APRLTPS asbl:

27, rue Barblé

L-1210 Luxembourg

 

Fir Member vun der Amicale ze ginn, iwwerweist w.e.g. d'Cotisatioun vun 25€ op d'Kontosnummer:

CCP  Amicale du Personnel en retraite du LTPS (APRLTPS)

IBAN LU 21 1111 7032 2875 0000

mam Vermierk "Cotisatioun 2017-2018"

 

bescht Gréiss

 

Fir de Comité:

Senny Quintus-Mersch

Go to top